Search

Onze “niet-onderhandelbare” inhoud op tafel

Paul Magnette vraagt om uit zijn opdracht als informateur te worden ontheven en de koning praat opnieuw met de partijvoorzitters. Na deze nieuwe wending in de federale regeringsvorming en een turbulente week voor de Vlaamse liberalen reageert ook Jong VLD. Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten maakte duidelijk dat de liberalen zelf hun inhoudelijke lijn zullen bepalen. Als reactie op deze terechte uitspraak van Rutten, zetten de jonge liberalen nu zelf hun lijnen uit.

“We denken dat onze moederpartij deze lijnen meer in de verf moet zetten. Bij dezen hebben wij de lijn voor onze toekomst zelf gedefinieerd,” reageert kersvers voorzitter Tess Minnens. “We moeten ons niet laten opjutten door roddels en doemscenario’s, maar kiezen voor de meest liberale inhoud.”

Jong VLD maakt haar analyse: “Natuurlijk willen we als liberalen een zo sterk mogelijk liberaal-economisch scenario. N-VA brengt een economisch verhaal dat vaak aansluit bij het onze. Maar N-VA heeft andere doelstellingen dan wij. Wij willen wie werkt vooruithelpen, wie deelneemt aan onze samenleving ondersteunen.

N-VA wil daar wel aan meewerken maar finaal heeft ze als doelstelling het land te splitsen, sinds 26 mei meer dan ooit. En dat is een no-go, nationalisme staat haaks op onze ideologie, het identitaire en de machtsdrang zijn nu eenmaal zaken die elke liberaal in het verzet doet schieten. De N-VA is uitgegroeid tot een anti-systeempartij.

Waar paars-groen met een positiever wereldbeeld naar voor komt, is de kloof op sociaal-economisch vlak groot. We kunnen de rekeningen en vergrijzingsfactuur niet blijven doorschuiven naar de volgende generatie. We moeten die net aanpakken door te hervormen. Wij zijn die volgende generatie, wij kunnen dus niet anders dan ook hier van ons laten horen.

Geen enkele coalitievorming is dus evident. Een blokkering van ons land of samenwerken met groenen en socialisten, in beide gevallen zal Open Vld een economisch kerkhof moeten voorkomen.”

De jongeren schuiven daarom een aantal inhoudelijke punten naar voor die voor hen ‘non-négociable’ zijn. Zonder deze voorwaarden, hoeft het voor de jongeren niet. Voor Jong VLD moet er opnieuw gepraat worden over politieke vernieuwingen, minder overheid en meer vrijheid: herfederalisering, digitalisering, fiscale vereenvoudiging en lean government blijven het uitgangspunt. Ook veiligheid, en dus meer investeren in justitie, staat hoog op de agenda, aan de rechtstaat wordt niet verder geprutst.

“De Zweedse hervormingen moeten stand houden. Vernieuwende, succesvolle systemen zoals de flexi-jobs moeten blijven bestaan en zelfs uitgebreid worden. Als mensen flexibeler moeten worden, moet de overheid mee evolueren,” stelt voorzitter Tess Minnens. Daarnaast pleiten de jongeren voor een ambitieus klimaatbeleid met een generatie- en armoedetoets, en een humaan migratiebeleid.

“Als liberalen in een regering stappen moet voor ons de inhoud primeren. Zeker op economisch vlak moeten wij als liberalen onze verantwoordelijkheid nemen. Vanuit welke functie we ook te werk gaan, we moeten kunnen wegen op het beleid. De jongeren vinden het belangrijk dat de liberale familie de motor van de regering is en niet de handrem. Als dat de functie is die wordt toebedeeld, dan kiezen we beter voor oppositie,” concludeert Minnens.

0 views

© 2018 by AdHOC. Proudly created with wix.com

  • Black Twitter Icon
  • Instagram Social Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon