Gedurende de laatste legislatuur werd bij een statutenwijziging beslist om enkele zaken anders aan te pakken en om de samenstelling van onze raad van bestuur wat te wijzigen!!

Daarom hier alvast kort even opgesomd waarvoor gestemd wordt, wie zich kandidaat kan stellen en wie kan stemmen.

 

Dit najaar verkiezen we:


-een nationaal voorzitter
-5 provinciale voorzitters
-15 Vlaamse vertegenwoordigers voor de raad van bestuur
-15 provinciale vertegenwoordigers voor de raad van bestuur (i.e. 3 uit elke provincie)
(Brussels Hoofdstedelijk gewest wordt onder de provincie Vlaams-Brabant gerekend)

De raad van bestuur werd gewijzigd van 40 leden naar 30 leden. Leden kunnen kandideren voor zowel Vlaams als Provinciaal vertegenwoordiger. Indien verkozen als Vlaams vertegenwoordiger heeft dit voorrang op het provinciale. In de functie van provinciaal vertegenwoordiger zal dan een opvolger aangesteld worden. Zo blijft een minimale vertegenwoordiging van alle provincies gegarandeerd.

Entertainment

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Lifestyle

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Entertainment

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Lifestyle

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Technology

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Sports

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Technology

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

Sports

Make this yours. Add images, text and links, or connect data from your collection.

© 2018 by AdHOC. Proudly created with wix.com

  • Black Twitter Icon
  • Instagram Social Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon